Theodor

av Rolf Estelle

Amadées och Karins andre son föds den 1 april 1840. Då är familjen boende på Stenegården i N. Förlösa, Åby. Han döps till Claes Gabriel Sven Theodor. Vi vet inte så mycket om hans levnadsöde mer än att han går till sjöss som femtonåring runt 1855.Ett kärt livstecken från honom till föräldrarna och syskonen kommer i form av ett brev daterat den 1 september 1857 från Rio de Janeiro. Då är han 17 år. Poststämplar visar att brevet kommer fram till Rehnsberg först under 1858.
I Rio har han legat sjuk på ”Håspitalet” men är nu när han skriver på bättringsvägen. Han berättar att han mönstrat på ett nytt fartyg och att han ska skriva igen från England. Brevet i en handskriven avskrift hittar du nedan. Tyvärr är detta brev det enda vi hittills har lyckats få tag i angående den unge mannen.
Vad som därefter har hänt honom har varit obekant. Visst finns det en del rykten om hans eventuella destinationer. Australien har nämnts av tidigare generationers släktforskare men inget substantiellt har funnits fram till nu 2017 som skulle kunna bekräfta detta. Men just i år har vi fått ett litet bevis för att Theodor har befunnit sig i Australien år 1890. I en annonssida i tidningen The Morning Bulletin, Rockhamton, den 24 november finns en notis om en Gabriel d´Estelle. Kanske vår Theodor ville börja ett nytt liv under ett av sina andra dopnamn?

med sin klient är likaledes okänt.