von Heidekens forskning 1920

von Heidekens rapport 1920

Gunnar von Heidekens forskning i Marseille och Paris 1920.

Den som främst inom släkten har bidragit till vår kunskap om familjen Estelle är överstelöjtnanten och affärmannen Filip Wijkström, 1876-1956. Denne inbitne släktforskare ägnade hela sitt liv åt att forska kring och dokumentera sina anförvanters liv och leverne i både sin fars och sin mors släkter. I mängder av dokument, handskrivna släkttavlor i megastora ark och tjocka rapporter till olika släktingar kan man följa hans fantastiska forskning med resultat som ger oss möjlighet att ta del av händelser och personer långt tillbaka i tiden.

Vad avser nu hans stora intresse för familjen Estelle har det att göra med att hans hustru Elin, men kallades Ella, 1878-1944, var barnbarn till vår anfader Amadée Estelle. Han var hennes morfar och hon var barn till Amadées äldsta dotter Julie. Modern var gift med grosshandlaren och skeppsredaren Fredrik Johansson i Oskarshamn. Julie var således Filips svärmor och det var henne som han bland annat ”intervjuar” för att få reda på mer om hennes far Amadée och kopplingen till hans liv i Frankrike. Och inte nog med denna koppling! Filips syster Ellen gifte sig med min farfar Fredrik (Figge) Estelle, liksom systern Ella barnbarn till Amadée och son till Julie. Två syskonpar från samma stad, Oskarshamn, som gifter sig med varandra med andra ord! De två officerarna Filip och Fredrik blev därmed också svågrar. Och dessutom vänner för livet. Allt detta har jag berättat om under olika flikar på denna hemsida och i boken Amadée Estelle- en släktsaga, (2013).

Men när det gäller den franska delen av släkten Estelle behövde Filip Wijkström hjälp. Huruvida han var fransktalande är i skrivande stund okänt. Hursomhelst hade han vare sig tid eller möjlighet att dyka ner i departementsarkiv för Provence eller besöka stadshusets i Marseilles bibliotek. Nu visade det sig så lyckligt att Filip hade en gammal skolkamrat och vän som också var en engagerad släktforskare. Han hette Gunnar von Heideken med titeln ”redaktör”. Gunnar åtog sig också konsultuppdrag inom området. Han gick sin vän Filip till mötes och åtog sig uppdraget att forska om Amadée och hans familj i Marseille och Paris. Uppdraget genomfördes år 1920 på plats i Frankrike. Det är Gunnar von Heidekens noggranna forskning med dokumentering av olika källor på plats i arkiv och bibliotek och möten med kunniga personer som gett oss all denna kunskap om ätten Estelle med anor upp i Medeltiden.
Här finner du nu hans rapport till Filip Wijkström. Jag vet att Filip i sin tur på olika sätt förmedlade resultatet till sina många släktingar. I mitt eget arbete med boken stötte jag på många Estellare och Wijkströmare som hittade de gulnade sidorna , nu snart hundra år gamla. Här är de nu i alla fall i en utgåva från 1922. En mindre del av texten är på franska. OBS! Släkten d´Oraison som finns med i rapporten är Amadées mammas släkt.