Axel

av Agneta Lundeberg

Den 6 november 1853 föds en son på Kronobäck. Det är Augustas och Amadées tredje barn. Vid dopet den 15 november får han sina fyra namn Karl Axel Ludvig Knut. Han kommer att kallas för Axel. Han får en handfull ”handlanden” i trakten till faddrar. Jag kan ana att den lille gossen har ett härligt liv i skog och mark och på sjön, när familjen flyttar till Virbo 1855. Till Virbo hör mycket skog och fiskevatten. Blå Jungfrun i Kalmar-sund tillhör Virbo vid denna tid. Storebror Theodor har gått till sjöss och kanske blir dennes val tidigt en längtan även hos Axel.
På Virbo undervisas barnen av en informator vid namn Åberg och Axel saknar honom när denne reser tillbaka till Kalmar. Han bävar för att börja i riktiga skolan. Han skriver i ett brev till:
” Snälla moster Ebba
”Jag är så fattig på nyheter. Den enda jag eger är den att Åberg i söndags åtta dagar sedan afreste till Calmar, vilket var mycket ledsamt för oss barn, ty vi lär väl ej få någon bättre och kanske ej någon alls utan jag min stackare får väl låf att komma till de stygga magistrarna i storskolan för att blifva omklappad vilket jag rätt väl behöfver för att med tiden kunna bli en bra Carl så att den då säkert stora werldsdamen Augusta ej måtte gifva mig korgen.”

Brevet slutar med ” många hjertliga helsningar till flickorna Brunstedt från mosters lille Axel Estelle”

1865 flyttar familjen till det egna huset i Rehnsberg och två år senare dör Amadée. 1867 är Axel bara 14 år men verkar redan ha fått följa med en båt till Skottland. Jag har två brev bevarade. Det första är till Ellen i juli 1868 från Skottland och det andra från Gloucester den 28 december 1868 till ”Högädla fröken Ingeborg d´Estelle (Paradiset) Rehnsberg”. Det är lite svårtolkat men det verkar som om hans båt är i Oskarshamn på julafton och att han på kvällen försöker komma hem, men ingen är hemma och sedan åker de i väg igen. En stor hemlängtan spåras dock i brevet.
Slutligen har jag ett brev från Axel i Gefle 5 maj 1870 till ”Älskade mamma”. Han har tydligen jobbat i hamnen och tjänat en del pengar men dem kan han inte avvara. Han lovar att skicka pengar till mamma när han fått hyra på någon båt. Det är hundratals båtar i hamnen så han räknar med att komma iväg snart.

Han mönstrar på ett fartyg i Stockholm den 17 maj 1890 som styrman. Fartyget går i utrikes fart. Han mönstrar av fartyget i Stockholm den 5 september. Samma år, den 21 november, utvandrar Axel från Göteborg. Ingen medpassagerare finns antecknad. Destinationen är Philadelphia. Tio år senare, 1900, är Axel inskriven i Hudiksvalls sjömanshus som nr. 539.
Den 25 februari 1900 vigs sjökaptenen Karl Axel Knut Estelle med sjökaptensdottern Ester Erika Öberg i Sköns församling. Ester bor i Hudiksvall. Han är nu 46 år och hon 20 år. Esters föräldrar är sjökaptenen Erik Öberg och Märta Carolina, född Ulander. Ester är född i Sköns församling den 3 augusti 1879. Hon är yngst av deras sju barn.
Den 6 mars, en månad efter bröllopet, föds en dotter som får namnet Ester Dagny Ingeborg. Hon föds hemma hos Esters föräldrar i Skön, men födelseattesten förs över till Hudiksvall. Enligt folkräkningen bosätter sig den lilla familjen i Gävle den 9 oktober 1900.
1903 står Axel åter i emigrantregistret. Som församling uppges: Amerika. Utresehamn: Göteborg. Utvandringsdag: 1903 den 8 maj. Destination: Boston.
I emigrantagenten Bröderna Larsson & CO:s arkiv finns sex brev, daterade mellan 6 oktober 1903 och 29 juni 1904 där Ester Estelle som bor i Sund, Skönvik, Västernorrlands län bekräftar att hon mottagit 50 – 60 kronor i månaden. (Thomas Julin tror att det är underhåll och att Axel har anställning på något av emigrantfartygen.) Axel skriver i ett brev till Erik Julin daterat Brooklyn N.Y. den 14/4 1912 att han tänker åka därifrån den 6 juni med ”Helig Olav” över Köpenhamn och Malmö. Han är mycket trött på landet, där han fått utstå mycket och fått dåligt betalt. Han har arbetat i 22 månader för samma bolag och säger sig göra tre mans arbete. Det är ett mudderverk han arbetar på och han är både maskinist och eldare. Han har sex maskiner och en stor ångpanna med tre eldstäder att sköta. Eldstäderna förbrukar 6 ton kol om dagen. Han säger att han är mager och uttorkad. Det märks att han längtar hem.
Axel återvänder till Hudiksvall den 13 juli 1912 och går i land. När han skilt sig vet jag inte. Han har ett litet rum på sin syster Ingeborg och svåger Carl Bruns sommarhus Nytomta där han verkar vara ”allt i allo”. Framför allt hjälper han till med båtarna. Senare hjälper han även systersonen Sven Brun med avskrifter. Sven har oändliga mängder avskrifter som grund i sin forskning och i författandet av Hudiksvalls stads historia.

Axel Estelle

Karin Estelle, Elsa och Sven Brun med lille Olle emellan sig
Axel Estelle samt (troligen) Greta Dahlgren, f. Estelle
Vid stranden på Nytomta 1918

Sven Brun skriver i sin dagbok från 1918: ”Den 10 juli. Morbror Axel har gått upp på lasarettet för att opereras (prostata). Den 14 juli cyklade Gustav och Sven in till lasarettet och hälsade på morbror. Den 28 juli opererades morbror på förmiddagen och det gick bra. Gustaf var med och såg på. Den 2 augusti. Morbror har blivit skralare, troligtvis lunginflammation.”
Den 4 augusti skriver Sven: ” Morbror Axel dog vid 9-tiden i morse. Det var lunginflammationen som knäckte honom. Hans lif hade mer än andras varit uppfyllt af svårigheter och faror. Han var en snäll och god och rättänkande man. Den 9 augusti begrofs morbror Axel i den Brunska grafven. Kistan var alldeles höljd af blommor.”

1919 – 1922 är Axel och Ester Estelles dotter Ester Dagny Ingeborg skriven i Stockholm. Hon är inflyttad från Öster-sund den 24 oktober 1919 och bor i Katarina församling på Tjärhovsgatan 54 i kvarteret Buketten. Hon är skriven som ogift, inne-boende utan familj, hushållsföreståndarinna hos familjen Endzell.
Den 29 april 1922 flyttar Axels dotter åter till sin födelseförsamling Skön där hon arbetar som kontorist vid Sunds ångsåg. I församlingsboken är sedan ”Kontorist” överstruket och där står ”sinnessjuk” i stället. När detta inträffar vet jag inte men hon dör den 14 november 1928 på Långbro sjukhus. Hon begravs i Skön den 18 november. I de senaste kyrkböckerna skriver hon sitt efternamn Estell.