Kärrstorps säteri

Så går det ett år och den nu femhövdade familjen, plus lilla svärmor, flyttar 1841 till gården Kärrstorp i Kläckeberga. Ursprungligen tillhör Kärrstorp Kronan men Bengt Ekenhjelm friköper egendomen 1647 och gör den till en frälsegård. Den ligger inte långt bort, bara en knapp mil från Stenegården. Amadée arrenderar gården av löjtnanten, friherre Victor Fleetwood. Där kommer de att bo 1841-43. Arealen är på 550 hektar, därav 117 åker, 433 skog. Huvudbyggnaden av trä uppförd 1808 efter ritningar av Sergel innehåller 15 rum, kök och hall. Stall för 20 hästar. Ladugård för 80 kor. Vi kan konstatera att den gode Amadée har bytt upp sig till en betydligt större gård än Stenegården. Och det framgår av handlingarna att han arrenderar hela gården.


Thomas och jag besöker Kärrstorp i juni 2012

Flygelbyggnad, Kärrstorp

Det är här på Kärrstorp som Karin den 27 juni 1842 föder en välskapt flicka. Hon får namnen Hilda Julie Louise när hon döps i Kläckeberga kyrka. Det är från denna Julie som jag och övriga som är ”födda” Estelle härstammar (plus Karin Estelle, född Dahlgren som 2008 ansöker och beviljas namnbyte till sin farmor Greta Dahlgrens flicknamn). Julie Estelle gifter sig så småningom i Oskarshamn med en skeppsredare och grosshandlare som heter Fredrik Johansson. Att vi bär namnet Estelle idag beror på att Julies son Fredrik (Figge), min farfar, tar sin mammas/morfars namn i samband med att han blir officer år 1899.
Nej, nu måste jag tillbaka till berättelsen. Så här står det skrivet om lilla Julie i Kläckeberga Födelsebok 1842 ( C:3 s. 141). Juni månad:
”Hilda Julie Louise f. 27 dp 17/7. Moder 36 år. Dotter af Sergeanten vid Smålands Husar Regemente Amadeus Estelle och dess hustru Karin Kjelleström på Kärrstorp. Faddrar: organisten Hr. David Holmdahl och dess hustru Christina Eng-ström i Sörgärde af Ryssby Socken. Kofferdikapitenen Ljunggren och dess hustru Marie Kjelleström i Kalmar. Secreteraren J.P. Peterson på Äbbestorp af Ljungby socken och Jungfru Sohie Wahlström från Sjöbo i Ålemssocken”.
(Anm: en ”kofferdikapiten” eller en ”kofferdisjöman” är benämningar för sjöfolk inom handelsflottan).
Vad får Amadée att överge Kärrstorp? Förklaringen kan vara att godset säljs och att den nye ägaren avser att både bruka och bo där. Under våra efterforskningar får vi reda på att en släkting till Adam Christian Raab övertar gården 1844, dvs. året efter det att Amadée flyttar därifrån. Löjtnanten, friherre A. O. Raab köper Kärrstorp varefter den senare övertas av dennes son Knut. Arrendator Estelle får söka sig ett nytt objekt för att kunna försörja sig och sin växande familj.