Amadée som militär

Karl XI:s indelningsverk

Efter några år på Ryssbylund, närmare bestämt den 21 juli 1824, blir den 20-årige Amadée antagen som volontär vid Kungliga Smålands kavalleriregemente (husarer). Med volontär menas en person som frivilligt låter värva sig som menig soldat i syfte att utbilda sig till underofficer/officer. När jag nu ska berätta om vår anfaders militära bedrifter, hans karriär och om livet som ryttare känns det viktigt för förståelsen av tidsepoken att sätta in läsaren i till vilken militärmakt vår anfader anländer.
Torra militära ”rullor” som anger grad, ålder och tjänstgöring för snart 200 år sedan kan ge en ryggrad, ett skelett åt själva förloppet i den militära karriären. Dessa källor är i stort sett vad som finns tillgängligt för oss idag. Men genom att ta hjälp av andras beskrivningar av det militära livet i allmänhet och soldatlivet i Smålands husarregemente i synnerhet kan detta skelett förses med kött och blod. Den hela människan, husaren Estelle, blir svår att återskapa. Men jag hoppas att skildringen ska lyfta fram en högst levande person och inte en robot.
Till stor hjälp har varit boken Kungl. Smålands husarregementes historia, utgiven av Föreningen Smålandshusarerna, Eksjö 1975. Även givande telefonkontakter och intensiv e-posttrafik med styrelsemedlemmar i föreningen har gett resultat. Böcker från och kontakter med hembygdsföreningen i Ryssby, boken om Adam Christian Raab m.fl. källor har använts som bakgrundsmaterial i jakten på att förstå livet på ett regemente. Bilder och kartor kan hjälpa till att levandegöra historien om volontären Estelle som ägnar 26 år av sitt liv åt att några månader om året öva på att försvara sitt nya hemland.
På Amadées tid kallar vi inte vår militärapparat för den svenska försvarsmakten som vi gör idag utan för Sveriges krigsmakt. Då är inställningen fortfarande att landets befolkning, förutom att försvara sig, ska vara inställt på att angripa sina fiender, utvidga riket, delta i omvandlingen av Europa. Bara femton år tidigare, 1808-1809, hade Sverige angripits av Ryssland och förlorat Finland. Kungen, Gustaf IV Adolf, avsätts genom en statskupp bland annat pga. missnöjet med förlusten av Finland. Som ny kung utropas hans farbror den åldrige och barnlöse Carl XIII. En ny dynasti måste till för att behålla kungadömet Sverige. Som ny tronföljare utropar Sveriges Riksdag 1810 därför Napoleons marskalk Jean Baptiste Bernadotte. Denne är gift med köpmansdottern Desirée Clary från Marseille, den blivande drottningen, som säkert måste känna till köpmannafamiljen d´Estelle från samma stad. Som jag berättat tidigare finns under 1700-talet flera bevis för att de båda släkterna har haft både affärskontakter och familjeband med varandra.
Kronprins Carl Johan, som han kallas i Sverige, deltar i slaget vid Leipzig 1813 där Napoleon besegras. Där för han befälet över den 158 000 man starka Nordarmén, sammansatt av ryska, preussiska och svenska trupper. Bland dessa återfinns också det småländska kavalleriet. Han vänder sig därefter med Nordarmén mot Danmark, som tvingas till freden i Kiel i januari 1814. Resultatet blir att Danmark får avstå Norge som tvingas in i en olycklig union med Sverige. Den svenska armén inklusive småländska ryttare har på tysk och dansk jord 1812-1815 utkämpat Sveriges sista angreppskrig.

Nästan 200 år av oavbruten fred har många generationer svenskar kunnat glädja sig åt sedan dess. Och vår Amadée, som pojke upplevt Napoleons krig i Europa, kommer aldrig att behöva rycka ut för att pröva sin militära talang i skarpt läge. Men det kan han ju inte förutse vid värvningsögonblicket 1824.
År 1818 avlider så Carl XIII och Carl XIV Johan blir Sveriges och Norges konung. Året efter anländer Amadée till Sverige. Det är således under en franskfödd kung och högste befälhavare som han några år senare ska tränas i att försvara sitt och kungens nya hemland. Visst är det märkligt!


Kung Carl XIV Johan