Myter och mysterier

Det är lika bra att vi börjar med historierna om Amadées bakgrund. Vem är han egentligen och varför kommer han till Sverige? Om detta finns en hel del hypoteser, mer eller mindre rena gissningar, sagor och sägner. Den mest seglivade är att han är son till kejsare Napoleon eller någon honom närstående person och därför behöver försvinna till okänd plats.
I det följande finner du en hel del information om denna skröna och en hel del andra! Berättelsen om Amadée, hans bakgrund och varför han kommer till Sverige har fängslat mig ända sedan jag som tonåring får höra den första gången. Och jag är säker på att de flesta av mina släktingar också någon gång låtit sin fantasi ryckas med av historien om Amadée.
Släktforskaren von Heidekens avslutande rapport till Filip Wijkström på 1920-talet handlar om att försöka reda ut vad som är sanning och vad som är sägen kring vem som är vår anfaders pappa. Rykten om att det inte är Jacques d´Estelle har tidigt spridits inom släkten.
Det mest ”häftiga” av dessa rykten är alltså påståendet att Amadée skulle vara son till kejsar Napoleon. Modern skulle, enligt von Heideken, som ung ha varit hovdam. Här inträder nu ett historiskt faktafel. Om hon som ogift, alltså före sitt giftermål 1791, varit hovdam så kan vi först slå fast att då finns inget kejsarhov. Vid den tiden är Frankrike mitt uppe i sin republikanska revolution. Den bourbonske kungen avsätts 1792 och snart ska han giljotineras. Sedan gäller skräckväldet några år framöver!
Men hon kan förstås som 18 – 20-åring ha varit knuten till det bourbonska hovet under Ludvig XVI och Marie Antoinette. Detta är i så fall en helt annan historia att ta reda på. Intressant? Javisst! Men har inget att göra med vår anfaders ursprung. Eller så är uppgiften om tidpunkten för arbetet vid hovet, ”som ung”, felaktig. Att hon som gift med flera barn i bagaget skulle vara en attraktiv hovdam hos Napoleon och hans nya hov betvivlar ju också vår professionelle släktforskare. Med följande argument avfärdar von Heideken hela historien:
”Slutligen till frågan om den eventuella nedstamningen till Napoleon. Min vän arkivarien på departementsarkivet forskade i handlingar och urkunder av diverse slag för år 1819 utan att kunna finna några underrättelser om ett svenskt skepp av officiell karaktär.
I Bibliotéque Nationale i Paris, liksom i prins Murats privatarkiv, dit jag infördes av J.U. Wrangel, har jag i listorna över Napoleons hov förgäves eftersökt någon d´Estelle eller d´Oraison. Damen ifråga var född 1768, alltså ett år tidigare än Napoleon. Hon hade gift sig 1791, vid 23 års ålder, hade fött en dotter 1794 och en annan dotter 1798. När Louis Paulin föddes 1804 var hon en matrona på 36 år.
Man behöver endast läsa Fredéric Massons förträffliga bok ”Napoleon et les femmes” för att förstå vilken cynisk feinschmecker han var på det området.(anm. även jag har lusläst boken för att hitta henne men utan resultat!)

Nio månader före den 16 februari 1804 är den 16 maj 1803. Som gammal krigshistoriker erinrar Du Dig tvivelsutan att det just var dagen för Englands krigsförklaring och om Napoleon icke redan befann sig uppe i Boulogne för att organisera landstigningstrupperna så hade han i alla fall annat att tänka på än att flirta med en snart 40-årig landsortsfru. Med all respekt för Dina barns anmoder.”

Napoleon som Förste konsul

Jaha! Så är det med den saken. Om det finns släktingar som nu fortfarande inte vill tro på att Jacques Matthien d´Estelle är Amadées riktiga pappa så är det bara att spinna vidare på vem det kan ha varit.
Det finns hur många (konspirations-)teorier som helst att ta till. Här kommer strax några till. Inom släktens olika grenar grasserar mer eller mindre osannolika påståenden, halsbrytande antaganden och fantasifulla kärleksaffärer kring vår anfaders tillkomst. Så har det varit under fem generationer. Till dags datum finns ingen enda av dessa på det minsta vis dokumenterat. Alla är baserade på mer eller mindre lösa antaganden, fria fantasier eller sagoomspunna konspirations-teorier. Inte desto mindre har vi tagit med dem som exempel på hur en lite udda annorlunda person, en främling från ett annat land, kan få så många av sin avkomma att intressera sig för sitt ursprung.
Ingen vill riktigt tro på den i kyrkböckerna nedskrivna förklaringen att han kommer hit som språklärare till den unge baronen Adam Christian Raab. Han är ju bara 15 år när han kommer till Sverige och hur kan en sådan yngling vara språklärare lyder tveksamheterna hos tidigare generationers efterforskare.
En av många ”stories” bottnar i att vår anfader ska ha haft band till den franska kungaätten Bourbon. Detta kan ha sin upprinnelse i det faktum att doktor Gustaf Brun, vars mamma är dotter till Amadée, någon gång på 1910-talet, när han är medicinstuderande i Stockholm, uppkallas till slottet. Där får han veta av en gammal hovman, en friherre Raab, att Amadée på mödernet är släkt med någon inom det bourbonska hovet. En variant i berättandet är att den hovman som läkaren Gustaf Brun talar med är hans patient och som vid berättandet ligger för döden. Han har då sagt till sin läkare att han vet vem dennes morfar egentligen är!
Tidigare generationer av familjen Brun har flera gånger försökt få mera upplysningar från familjen Raab om vad den vet om Estelles ursprung. Familjen har dock inte varit särskilt intresserad av dessa kontaktförsök och därmed avstått från att diskutera ämnet. Detta har i sin tur gett näring åt storyn och fött tankar på att man har haft något att dölja inom släkten. Aktuella hovmän på Stockholms slott med namnet Raab är kammarherren Carl Adam Jakob Raab, död 1902, och dennes son kammarjunkaren Carl Axel Ossian Albert Raab, död 1923.
Huruvida mamma Ursule som ung, ogift och före franska revolutionen 1789 är hovdam vid det bourbonska hovet vet vi i dagsläget inget om. Men omöjligt är det ju inte. Hon kommer från en högadlig ätt och dess unga flickor har säkert en möjlighet att ta sig till hovet. Om hon då föder Amadée som oäkting till någon vid hovet skulle han ha varit i 30-årsåldern när han kommer till Sverige 1819. Men han är bara 15 år enligt födelseattesten.
Denna ålder rimmar i så fall väl med nästa än mer bisarra historia. Den går ut på att omgivningen i Sverige tycker att Amadée verkar betydligt äldre än han uppger sig för att vara. Man hävdar att han, när han dör, 63-år gammal, närmast ser ut som en 80-åring. Den historien härrör från Lars Brun, född 1918, död 2011. Lars lär ha funderat mycket på Amadée och hans bakgrund och tar under sitt liv många kontakter i frågan. Han har främst funderat på familjen Raabs inblandning i vår anfaders liv. Hans teori går ut på att Amadée är son till Jacques d´Estelle i Marseille och friherrinnan Anna Beata Raab! Oj!
Enligt detta minst sagt uppseendeväckande påstående ska hon ha mött Jacques d´Estelle i Marseille, varefter hon inleder ett förhållande med denne gifte fransman. Resultatet blir en graviditet. Barnet avlas någon gång i maj 1803 och föds den 12 februari 1804. Friherrinnan lämnar sedan barnet i faderns och hans hustru Ursules vård, reser hem till Sverige för att ta hand om sin treårige son Adam Christian samtidigt som hennes man avlider i kallbrand 1804.
Efter mannens bortgång tar hon med kraft över driften av gården tills hon själv avlider 1825, då sonen Adam Christian tar vid. När Amadées pappa Jacques dör 1815 vill inte hans hustru längre dra försorg om Amadée, varför han får hämtas hem till riktiga mamma med hjälp av Adam Christians kusin som är resande i Paris. Från 1819 till 1835 vistas han på godset Ryssbylund hos sin halvbror Adam Christian! OJ! Vad säger familjen Raab om detta?
Lars Bruns teori bygger också på att Amadée egentligen är äldre än vad han uppges vara i födelse-attesten. Den födelseattest han har med sig till Sverige skulle då vara utfärdad för ett annat av Jacques d´Estelles barn men ges till Amadée vid avfärden för att dölja släktskapet med Raab. Födelseattesten skulle alltså ha varit förfalskad.


Amadée Estelle som 60- eller 80 åring?

Om vi leker med tanken att mamma Ursule d´Oraison, 18- 20-år och anställd vid det bourbonska hovet, föder Amadée 1788 istället för 1804 ”blir” Amadée 15 år äldre och skulle då ha kommit till Sverige som 30-åring. I så fall är han säkert en fullgod språklärare för den 18-årige Adam Christian Raab och senare för dennes två styvbarn på Ryssbylund. Och säkert ser han i omgivningens ögon lite äldre ut än en 15-åring, så latinare han är.
En annan historia som går runt i släkten är att Amadées andra hustru, Augusta, när hon blir änka och flyttar till Stockholm med barnen, går upp till slottet för att få någon form av underhåll. Varför? Är det den Raabska hovmannen hon får pengarna av eller vem annars? Uppgiften att änkan Estelle hämtar pengar på slottet i Stockholm kan ha sin förklaring i att Amadée varit militär och att hans änka har rätt till någon pension. Stockholms slott