Bröllop med Karin Kjelleström

Det går några år. Nu träffar vår ”Don Juan” sjökaptensdottern Karin Kjelleström från Kalmar. Hon kommer till Ryssbylund för att arbeta som hushållerska hos familjen Raab. Hushållerska är med den tidens språkbruk en person som ansvarar för kökspersonalen t.ex. på ett större gods. Hon står också omtalad som sömmerska.
Karin är född 1805 (eller 1806) i Kalmar och dotter till sjökaptenen Sven Nilsson Kjelleström, född i Långemåla 1766, död i Stockholm 1823 och Christina Katarina Wijkman, född 1787 i Kalmar. Mamman, Amadées blivande svärmor, kommer under åren 1836-47 att vara bosatt hos sin dotter och svärson. Man får allt säga att Amadée verkar vara en hygglig och omtänksam svärson. Är han till och med en svärmorsdröm?
Karin och Amadée gifter sig i Ryssby kyrka den 14 augusti 1835. Vigselförrättare är Karins bror Sven som vid tiden är ung pastorsadjunkt i församlingen. Om denne person finns en hel del att berätta. Han kommer att stanna kvar i Ryssby församling resten av sitt liv. Han dör uppe på ett backkrön i Ryssby i en hjärtattack när han ska skynda sig att möta biskopen som kommit på besök för att utse honom till kyrkoherde år 1860.
Ur vigselboken, Ryssby församling 1835:
”Qvartermästaren vid Smålands Kungliga husarreg. och Staby skvadron herr Louis Paulin Victor Amadée Estelle på Ryssby-lund vid Demoiselle Karin Kjelleström därstädes.
Estelle, född i Frankrike den 15 februari 1804 kom 1819 från Marseille och blev genast antagen på Ryssbylund för att perfectionera Unge Friherren Raab i Språkets talande. Af egen böjelse afsade han sig hos Församlingens åldrige Pastor den Romersk Katolska Religion i hvilken han blef född och införts (?) samt mottog i dess ställe den Evangelisk Lutherska TrosLäran av den 23 juli 1835 och bekräftade det ytterligare genom åtnjutandet af den Heliga Nattvard gemensamt med Församlingen den 25 samma månad. Sin nya Trosbekännelse hade Estelle skriftligt inlämnat som av Pastorn insänts till Högv. DomKapitlet i Kalmar och genom (?) Herr Doktorn …..(?) och Kommendören af Kullberg till förestående förv. meddelat Bifall.”

Ryssby församling. Vigselboken 1835, se augusti vänster längst ner och höger högst upp

Bröllopet står på Ryssbylund. Amadée har inte heller denna gång kunnat avhålla sig från sexuellt umgänge till bröllopsnatten. Bruden är höggravid när de tågar in i kyrkan. Nedkomsten sker den 23 oktober i Kalmar. Det blir en pojke som döps till Jacob Fredrik Amadeus.

På vår resa till Ryssby möter Thomas och jag Ingemar Alriksson från hembygdsföreningen som visar oss kyrkan och kyrkogården. Han har mycket att berätta om bygden och människorna som t.ex. Ryssbylunds ägare Raab och senare familjen Rappe. Andra intressanta personer som vi får reda mer om är ”trädoktorn” och tidningen Barometerns grundare Jon Engström på Knapegården, vars syster gifter sig med Sven Kjelleström. Därmed får jag en portion ny kunskap om min egen släktgrens anmoder Karin Kjelleström och hennes släkt.


Ryssby kyrka från 1750 brinner år 2000!

Kyrkan har restaurerats och återinvigs 2010. Exteriören är densamma men inredningen är givetvis helt ny. Jämfört med bilder från den gamla inredningen kan vi konstatera att den nya har betydligt färre bänkrader, ingen predikstol men i stället flera utrymmen för olika aktiviteter, sammanträdesrum mm.
Antal kyrkobesökare är mycket färre idag men verksamheten för nutida medlemmar är uppenbart mer breddad och kyrkans inredning mer användbar för det moderna samhället.


Ryssby kyrka år 2012

I Kalmar läns Fornminnesföreningens årsbok 1937 finns ett kapitel om familjen Kjelleström. Så här skriver man om Karin, hennes mamma, bror Sven och om svärsonen Amadée:
Fru Kjelleström hade efter mannens död (anm. pappa sjökaptenen dör redan 1823) svårt att försörja sig och sina barn. Hon tog för en tid plats som hushållerska i ett förnämt hus och lämnade sina barn i sin mors vård. Sonen Sven gick då i Kalmar skola. Han skriver vid mognare år om sin barndom och ungdom. ”Som jag är uppfödd uti ett fattigt ehuru ordentligt föräldrahem och sedan jag även måst sakna detta under min gymnasist- och studenttid, har jag väl fått erfara vad det vill säga att vara fattig…
Den äldsta dottern Karin kom till egendomen Ryssbylund som hushållerska. Där gjorde hon bekantskap med Louis Paulin Victor Amadée Estelle från Marseille och gifte sig med honom. Estelle hade kommit till Ryssbylund som språklärare för en ung baron Raab. Han stannade i Sverige, där han trivdes väl, övergick till den lutherska religionen och blev underofficer vid Smålands husarer. Estelle skulle ha varit en präktig man, såg mycket bra ut och var vanligen glad och godmodig, men kunde någon gång bli ursinnigt häftig. Fru Kjelleström vistades några år i det Estelleska hemmet.
Under sina sista år bodde hon i Kalmar med sin yngsta dotter Sofie, i pastor Kjelleströms gård Norra Långgatan nr. 233 och hushållade där för de Kjelleströmska barnen under deras skolgång i Kalmar. Hon dog 1859”.

Ryssby Utflyttningslängd 1836 (BI:I s. 138): mars 1836
”Qvartermästaren vid Smålands Kungliga Husarregemente Herr Louis Paulin Victor Amadée Estelle, född i Frankrike 1804 15/2, från Ryssby mellangd till Åby, Norra Förlösa. Uppfödd i Rom. Catholska läran har han antagit vår Evang. Lutherska Trosbekännelse och konverterade 3 juli förlidet år. Oäkta sonen Carl Victor, f.1827 23/5. Gossen har varit vaccinerad”.

Ordet ”mellangd”ovan kan tolkas som ”mellangård”. Det är inte omöjligt att familjen Raab låter honom bo på och/eller arrendera någon av de tidigare nämnda utgårdarna som tillhör Ryssbylund. Pappan och sonen Carl Viktor flyttar från Ryssby samtidigt som Karin flyttar in från Kalmar i deras nya bostad Stenegården i Åby. Med sig dit har hon deras lille son Jacob Fredrik Amadéus, född i Kalmar den 23 oktober 1835. Familjen består därmed av fyra personer, plus lilla svärmor förstås.
I Födelseboken om Jacob Amadeus får vi till vår stora förvåning läsa att föräldrarna till Amadées andra hustru Augusta Dahlgren har varit vittnen vid dopet i Kalmar! Vid tillfället är Augusta sex år. Kanske hon själv till och med är med vid dopet och får sitta i Amadées knä? Ingen kan väl vid detta tillfälle ha anat att den lilla flickan 13 år senare ska vigas vid farbror Estelle! En reflektion vi gör är att C. A. Dahlgren och hans hustru Botilda måste ha varit vänner till Karin och Amadée. Och vi har därmed i alla fall en förklaring till när, var och hur Amadée lär känna sin blivande andra hustru. Men till denna ”love story” är det tretton år och många sidor fram i vår berättelse.