I Amadées fotspår

Under några intensiva dagar i juni 2012 förverkligar Thomas Julin och jag vår önskan att göra en resa till Småland för att ”vandra i Amadées fotspår” med besök på hans kända boplatser. Det blir en minnesvärd historisk resa ute på den försommargröna småländska landsbygden. Agneta Lundeberg hade bara några veckor före oss gjort en liknande resa. Våra båda resor har sammantaget gett en både breddad och fördjupad kunskap om livet i stad och på landsbygd för så där 175 år sedan.

Med start i Stockholm i min snart veteranmogna Jaguar tar vi oss till Kalmar där en gång Amadée först stiger iland för att möta sin nya hembygd. Det pampiga slottet beses förstås. På jakt efter mer specifika småländska samlingar för våra specifika intressen uppsöker vi både länsmuseum och läns-bibliotek. Dagen därpå fortsätter vi vår resa till orter som Smedby, Kläckeberga, Kärrstorp och Ryssby.
En av höjdpunkterna på resan är vårt besök på Ryssbylund hos familjen Eva och Fredrik Terling. Under några intensiva timmar i deras kök, bjudna på kaffe och nybakat bröd, får vi till livs deras egen story hur de genom arv från en släkting (friherre Hans Rappe) blir ägare till denna fina gård. I vår tur berättar vi vad vi vet om Amadées tid på gården för snart 200 år sedan.


Eva Terling välkomnar oss


Eva Terling berättar om gården

Thomas dokumenterar våra resmål

Vi får ta del av boken Ryssbylunds historia av Manne Hofrén (En beskrivning upprättad i Kalmar läns museum 1951). Boken finns endast i några få exemplar och vi blir givetvis oerhört nyfikna vad där kan stå. Tyvärr hittar vi inte så mycket mer information om Amadée än den som vi redan har tillgång till kring syskonen Keys berättelse om livet på Ryssbylund.
Jo, faktiskt hittar vi också något annat intressant! Vi läser att änkedrottning Desideria besöker Ryssbylund och sedan Kronobäck på sin resa genom Kalmar län år 1853. Det bekräftar upp-gifterna i tidigare släktforskning kring Amadées möte med drottningen. År 1853 är han arrendator till Kronobäcks överste-boställe som är platsen för drottningens besök.
Ur boken:
”Till de minnesvärda högtidligheterna på Ryssbylund under 1850-talet hörde också änkedrottning Desiderias besök under resan 1853. Reseledare för hennes majestät genom Kalmar län var lagman Palme, som i ett brev nertecknat följande notis: ”På Ryssbylund var mycket wäl arrangeradt. I den lilla parken och på dammen utanför fönsterna brunno eldar, äfvenså vid en dansbana der folket dansade. Allt detta tog sig ganska bra ut och Enkegumman var serdeles belåten. I går var hennes middag arrangerad på Kronobäck…”.
Genom denna information vet vi nu vilket år drottningen besöker Kronobäcks översteboställe. Enligt äldre släktuppgifter har det sagts att hon på sin resa genom Småland träffar Amadée och där får tillfälle att tala franska med henne. Han ryktas också ha varit hennes ”uppvaktande kavaljer” under hela vistelsen där.


Gårdsfolk vid Ryssbylund 1910.

Efter en späckad dag med många nya intryck far vi vidare till Oskarshamn för natten. Nästa dag blir lika välfylld med många nedslag i stadens centrum, besök i Döderhult i det hus som Amadée köper i slutet av sitt liv och där han avlider 1867.

Vår sista anhalt innan kosan styrs hemåt blir Virbo säteri i Misterhult. Godset som Amadée arrenderar i över tio år. Försedda med många fotografier, anteckningar och berättelser, för att inte tala om nya kunskaper om Småland, återvänder vi till Stockholm respektive Hudiksvall. Det är dags att fira midsommar och tillsvidare glömma släkthistorien och ägna oss åt att njuta av sommarens fröjder.