Resan till Sverige

Vår anfader Amadée föds i Marseille den 16 februari 1804 som son till köpmannen Jacques Matthien d´Estelle och hans hustru Ursule Thérese Sophie d´Oraison. I familjen finns två äldre systrar (döda i unga år), Rosine, född 1794, död 6 maj 1800 och Marie Virginie Victoire, född 1798, död 25 maj 1799 och en yngre Marie Jean-Baptiste Claudine, född 12 september 1810, död 26 februari 1822. Vi får så länge hålla till godo med att vår anfaders moder, så högadlig hon än är, lever som landsortsfru med en visserligen adlig men ändå en borgare långt från Paris´ salonger.
Om Amadées uppväxt i Frankrike vet vi för närvarande näst-an ingenting. Vi har hans födelseattest där vi kan finna var familjen bor vid hans födelse, ”rue d´Assas isle vingt huit, maison vingt deux”. Vi vet inget om hans eventuella skolgång och hur livet gestaltar sig för familjen. Det sägs att han i Sverige får några brev från systrarna. Men bara en av dem finns kvar i livet 1819 och är då nio år gammal. Hon dör redan 1822. Kanske det finns fler systrar? Vi vet inte så mycket om hans släktingar i Frankrike. Breven lär han aldrig ha besvarat. Breven och övriga dokument som kan ha funnits om honom påstås ha lagts i ”gamla friherrinnan (Anna Beata) Raabs kista vid hennes bortgång 1825”.
När det gäller hans flytt till Sverige 1819 har tidigare generationer i släkten trott att denna haft ett politiskt motiv beroende på en viss osäkerhet om hans härstamning på fädernet. De forskningar som 1920 utfördes i Marseille av Gunnar von Heideken lämnar, som vi vet, dock inte stöd för annat påstående än att Jacques d´Estelle är hans riktiga far.

Hur som helst härmed. Efter Napoleons fall (Waterloo 1815) anses det tydligen lämpligt – man anger som skäl att pappan kommit på obestånd och förlorat sin förmögenhet – att Amadée ska lämna Frankrike. Men pappan har inte bara kommit på obestånd 1815. Han dör den 11 november 1815. Tidpunkten för flytten är fyra år efter kejsarens fall. Hans resa till Sverige ordnas av en baron Johan Olof Raab, 27 år, som vistas i Paris och i mars 1819 sammanträffar med familjen d´Estelle i Marseille.
En annan släkthistoria gör gällande att en annan Raab med förnamnet Adam vid tiden är svensk minister i Frankrike och där har kontakter med det vid denna tid nu återinsatta bourbonska monarkin i Paris. Sven Brun, barnbarn till Amadée skriver i ett brev att Karin Estelle, också barnbarn till Amadée, berättar följande historia för honom (avskrift):

”Morfar Estelle kom till Sverige från Frankrike i sällskap med svenske ministern i Paris, baron Raab, på en svensk fregatt. Vid första middagen saknades Estelle vid matbordet. Då frågade Raab hvar Estelle fanns? Han skulle äta bland underbefälen. Baron Raab lät emellertid hämta Estelle och under hela resan satt han under måltiderna mellan Raab och fartygschefen. Det fanns en brevväxling mellan morfars mor och baron Adam Raabs första eller andra fru. Den brevväxlingen tog baronessan Raab med sig i graven. Den ligger i hennes kista. Adam Raabs tredje fru var nog inte glad. En gång hade Raab och morfar som uppfostrades hos Raabs, varit på stor bal i Jönköping. Friherrinnan Raab var mycket vacker, klädd i en röd sidenklänning och när hon dansade med Estelle afstannade den öfriga dansen och alla betraktade det vackra paret. När de kommit hem frågade friherrinnan Estelle hvem som var den vackraste på balen. ”Det är förstås friherrinnan”, svarade Estelle. Svar: ”Nej, jag var den grannaste men den vackraste, det var allt Estelle”.

Detta om ”svenske ministern” kan nu avskrivas för gott med hjälp av nedanstående brev från Riksarkivet av den 10 juni 1974, adresserat till Margareta Piltz, (barnbarn till Amadées dotter Anna, gift Brun) i Stockholm med följande lydelse.
« Louis Victor Paulin Amadée d´Estelle
Något omnämnande av rubr. person har ej kunnat återfinnas i utrikesdepartementets rekonstruerade diarier över inkom-mande skrivelser (uppslagen för beskickningen i Paris och konsulatet i Marseille) för åren 1818-19. Uppgiften att en baron Adam Raab skulle ha varit svensk minister i Paris vid denna tid är synbarligen felaktig; svensk envoyé i Paris under tiden 1818-56 var greven Gustaf Löwenhielm. Enligt riksarkivets erfarenheter är det vanligt att muntliga släkttraditioner är förvanskade och att de sällan ger tillräckligt underlag för forskningar i originalhandlingarna.
Enligt uppdrag Folke Ludwigs”

Enligt traditionen äger resan till Sverige rum med fartyg, vilket har bestyrkts av att en major Falkman och en kapten Arfvedsson har fått betalt för Amadées sjöresor. Kanske är det en av dem som är befälhavare på det skepp varmed resan till Sverige görs? Resan försiggår enligt en del av traditionen enligt ovan på ett svenskt krigsfartyg där han sägs ha egen hytt, äter vid officerarnas bord och av dessa bemöts mycket aktningsfullt.
Det finns två olika versioner kring hans släktförhållanden. Den ena bygger på släkttradition och ett brev från 1819 och den andra är muntligt lämnad den 3 oktober 1908 till Filip Wijk-ström av, som det heter, ”unga” friherrinnan Marie Louise Raab på Ryssbylund, född Key. Hon är styvdotter till Adam Christian Raab och gifter sig senare med en av hans släktingar, kammarherren och friherren Carl Adam Jakob Raab. Hon är född 1823 och således 85 år när Wijkström intervjuar henne.
Filip Wijkström uppger att Amadée först anländer till Göte-borg. Om han sedan kommer till Stockholm med ett nytt fartyg eller via häst och vagn vet vi inte. Men min släktkamrat Thomas Julin har engagerat sig hårt i jakten på vilka fartyg som anlöper Göteborg, Stockholm och Kalmar vid denna tid. En vacker dag kommer han att lyckas hitta henne. Amadée vistas sedan i Stockholm från den 25 oktober till den 6 november 1819 hos en f.d. överstelöjtnant H.G. Wallberg.
Genom dennes hjälp reser han sedan den 6 november 1819 med ett handelsfartyg med en kapten Brandtman som befälhavare till Kalmar, där han ”rekommenderades” till en köpman med namnet Brethellij. Från Kalmar fortsätter han till familjen Raab på Ryssbylund i Kalmar län. Därmed är vår anfader som 15- åring för alltid bosatt i vårt land och blir för resten av sitt liv Småland troget. På Ryssbylund är han skriven fram till dess han gifter sig 1835.