Gränerum, en parentes

På Kungsgatan 4 bor familjen således i mindre än ett år. Arrenderandet av Kronobäck i tio år ger tydligen Amadée möjlighet att, förutom att köpa fastigheten Kungsgatan 4, också köpa sig en egen gård. Under hösten 1854 blir han ägare till Gränerum, en jordbruksfastighet i Döderhults församling i Oskarshamn. Arealen är på 201 hektar, varav 10 åker, 191 skog. Har han ångrat sig vad avser yrkesvalet? Eller är tanken att bo både i stan och ute på landet? Dottern Anna Rosina föds här den 25 juli 1855. (Hon kommer att döpas i Misterhults kyrka där familjen är skriven efter flytten till Virbo säteri). Mangårdsbyggnaden finns inte kvar. Den nuvarande uppförs några år efter det att Amadée flyttat, omkring 1860. Gårdsägarrollen blir dock kort, väldigt kort, ett år.


Gränerum, mangårdsbyggnad

Vår trevlige och kunnige guide Magnus Ekstrand ledsagar oss på slingriga vägar cirka fem kilometer från Döderhult upp till gården. Den ligger rätt ensligt belägen. Där har vi turen att träffa Ove Ekblad, som är fullt sysselsatt i trädgårdslanden och nog undrar vad det är för figurer som dyker upp utan förvarning denna soliga eftermiddag. Väl informerad om vårt syfte och vilka vi är blir han mycket välkomnande, lämnar sina träd-gårdsland för att be oss slå oss ned för en intervju.
Det visar sig snart att Ove har god kännedom om gårdens historia och kan berätta att hans släkt ägt den i över hundra år. Hans son har nyligen tagit över ägarskapet och därmed är ännu ett generationsskifte ett faktum. Ove, som själv forskat kring ägarlängderna, kan inte minnas att han har sett Amadées namn i dessa. Men han är inte riktigt säker. Kanske det kan förklaras av att vår anfader är ägare en så kort period.
Runt huvudbyggnaden ligger ett flertal olika bostadshus, magasin och ladugårdar. Vi får också veta att flera torp längre bort fortfarande tillhör gården. En intressant nyhet, i alla fall för vår Wijkströmsgren, är att flera i köpmanssläkten Wijkström ägt gården. Bland andra har en beryktad löjtnant Weidling, ingift Wijkström, ägt och bott här. Men det är en annan historia. Kuskbostaden i korsvirke uppförs under hans tid.

Om Amadée vet vi att hans ägarskap av Gränerum således blir kort, bara ett år. Vi vet inte varför han bryter upp så snabbt. Vi vet inte heller om han någonsin bor på gården även om det är noterat i in- och utflyttningslängderna att han är skriven där. Kanske han kommer på andra tankar när han får reda på att Virbo säteri ska utarrenderas?
Familjen är nu redan ”på väg” till en ny boplats. I oktober 1855 flyttar de till Virbo i Misterhults socken, närmast norr om Döderhults socken. Amadée drar norrut, 13 kilometer har han att forsla bagaget. En vacker dag många år senare kommer Amadée att återvända till Oskarshamn och Döderhult.