Kronobäck, översteboställe

Efter bara två år på Kärrstorp bryter Amadée således upp för att söka sig till nya jaktmarker. 1843 flyttar man från Kläckeberga till Mönsterås. Amadée ska nämligen arrendera Kronobäck, överstebostället för Kalmar regemente. Med honom och Karin är sönerna Amadeus och Theodor och lilla Julie plus svärmor och trolovningsbarnet Carl Victor, 16 år. Den här gången flyttar de lite längre bort, närmare bestämt fyra och en halv mil. Det är inget litet ställe som han nu ska söka förvalta på bästa sätt. Gården har en areal på 511 hektar, därav 95 åker och 416 skog. Byggnadsbeståndet på egendomen är mycket stort. I förteckningar om gården uppräknas inte mindre än 23 olika byggnader. Här kommer de att bo i över tio år. Det blir betydelsefulla år för familjen med många glädjeämnen men också med sorgliga händelser.
Förutom jordbruk och boskapsskötsel ägnar sig Amadée åt jakt och fiske. Man fiskar såväl i havet som i en liten bäck. Av gärdena kallas ett för klostergärdet, som minne från Johannitermunkarnas tid. Hur mycket folk som är anställda av den nye arrendatorn vet vi inte. Vi kan med tanke på arealstorlek och antal djur etc. anta att det går åt mycket folk, minst ett 20-tal, för att driva en sådan anläggning.

Kronobäcks mangårdsbyggnad, cirka 1870

Nu kan man förstås undra var på stället som familjen Estelle ska bo. Den kan ju inte gärna bo hos översten. Eller kan den det? Vid våra efterforskningar visar det sig att många överstar för Kalmar regemente aldrig bor på sitt tilldelade översteboställe. Vid sådana fall utarrenderas gården istället till någon lämplig person. Förklaringen till varför de inte bor där är lite olika från fall till fall. Överste Carl Klingström, chef 1826-32, väljer att bo kvar på sitt majorsboställe som anses som litet och oansenligt i jämförelse med det magnifika Kronobäck. Men Klingström sägs ha varit en anspråkslös man som trivs på den gård han bott på i många år och som av Kronan uppgraderas i takt med hans befordran. Han vill inte flytta.
Regementschef när Amadée ska tillträda arrendet heter Carl Johan Hederstierna, chef 1832-47 men han ”äger och bebor Kvarnarp helt nära Eksjö”. Han efterträds av Gustaf Eric Adam Taube, chef 1847-52. Han bor på sin egendom Ryningsholm, Hörlede socken, Jönköpings län där han avlider i tjänsten. Den siste av Amadées överstar är Gustaf Stierngranat, chef 1853-59. Om honom står det att han äger och bebor Åkerlund vid Eksjö. Så inte heller han verkar ha bott på Kronobäck.
Men några år efter det att Amadée lämnat gården 1854 får regementet en chef som faktiskt bor på Kronobäck. Han heter Fredrik Dandenell, chef 1859-64. Om honom står det bland annat att han är ogift samt att han är den siste militäre chef som bor på Kronobäck. Staten fortsätter sedan att äga gården men låter via Domänverket utarrendera den för gott. Kungen har väl tröttnat på att ge sina regementschefer tjusiga boställen som de i alla fall inte vill bo på. Och dessutom upphör snart Karl XI:s gamla indelningsverk och ersätts 1901 med den värnpliktsarmé som alla i min egen generation av idag på ett direkt eller indirekt sätt har erfarenhet av. Värnpliktsmodellen kom att fungera de nästkommande hundra åren fram till nästa skifte: vår tids yrkesarmé.


Målat hus med trädgårdsland (ur Kronobäck mötesplats då som nu)

Kronobäck har anor från medeltiden och har tillhört Johanniterklostret i Mönsterås. Under medeltiden är det ett hospital för spetälska. Som hospital omnämns Kronobäck redan 1292 men 1482 omdanas det till ett munkkloster under Johanniter-orden. Klostret övertar hospitalets byggnader och privilegier samt förpliktelserna att vårda sjuka människor. Men i samband med Gustav Vasas reduktion och övergång till den Lutherska läran blir klosterdelen nedlagd och tömd på sina tillgångar Kungen drar in gården till Kronan och från 1529 fungerar den endast som hospital.
Själva kyrkobyggnaden förföll hela tiden och på 1630-talet uppges den sedan länge ha varit en ruin fullständigt överväxt med allt från hägg till tall. Månne dessa ruiner ha varit ett eldorado för de estelleska barnen? På 1940-talet grävs klosterruinen ut och varje år i juli hålls en medeltidsdag i ruinen med medeltidsmarknad och krönikespel.


Spännande lekplats för de estelleska barnen?


Den utgrävda klosterruinen som den ser ut idag

Senare har Kronobäck innehafts av olika adelssläkter varefter Karl XI drar in godset, som så många andra, av till adeln bortgivna gods och gårdar. Det övergår nu till Kronan och blir från år 1681 vid införandet av indelningsverket översteboställe för Kalmar regemente. Som sådant kommer gården att fungera i nästan tvåhundra år ända fram till Amadées tid och några decennier till (1870-tal).
Den mest ryktbare chefen är Magnus Stenbock, Måns Bock, som blir en av Karl XII:s viktigaste fältherrar. Han blir guvernör i Skåne 1707 med uppgift att ordna försvaret i sam-band med det danska anfallet 1709. Skåne måste utrymmas, men sedan Stenbock i Småland reorganiserat armén går han till offensiv och besegrar danskarna i slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710. Han deltar i kapitulationen i Tönningen 1713, tillfångatas och fängslas på Fredrikshavns kastell vid Köpen-hamn och dör i sitt fängelse 1717. Han ligger begravd i Uppsala domkyrka.

Höskörd på Amadées tid med gårdshusen i bakgrunden

Bara ett tiotal år efter det att Amadée har lämnat Kronobäck upphör alltså gården att vara översteboställe. Själva jordbruksfastigheten fortsätter att vara i statens ägo ännu många år men utarrenderas till olika familjer. Men mangårdsbyggnaden går ett udda öde till mötes. Den nedmonteras på 1870-talet. I många år därefter har folk kunnat beundra det gamla chefsbostället där Amadée har bott. Det uppmonteras nämligen i Borgholm på Öland där det blir hotell under namnet Victoria, efter kronprinsessan som kommer till Sverige 1881. Hotellet blir snart stadens populäraste nöjes-etablissemang. Det döps om till Hotell Borgholm 1906 och har sedan en rad ägare. I början av 1930-talet är hotellet inte särskilt välbesökt varför spriträttigheterna dras in. I mitten av juni 1952 kan konsul Folke Edgren äntligen slå upp portarna till det fullständigt renoverade hotellet och restaurangen som nu får bära namnet Riddargården.

Text och bilder från boken Badortstidens Borgholm av Rolf Nilsson 1995

På fredagsmorgonen den 10 juni 1966 drabbas turist-Borgholm av ett hårt slag då hotellet brinner ned till grunden! Och där är sagan om Kronobäcks översteboställe definitivt slut.