Amerikanska släktkrönikor

John A. Estill är författare till krönikan A Family history by one of the family, daterad, Savannah, Georgia 1903. Här finns för-teckningar över flera olika familjegrenar men med samma ursprung från tre bröder som landar i New Netherland år 1664. Krönikan följer den Estelle som kommer till Nederländerna 1625 och som man anser sedan har emigrerat via England/Irland till Amerika.
Många av ättlingarna till dessa återfinns fortfarande i New Jersey men under århundradenas gång har antalet vuxit kraftigt och medlemmarna spridit sig till många delstater som Texas, Kalifornien, Virginia, Kentucky, Tennessee, Missouri och till författarens Georgia.
Den andra krönikan kommer från ett samlingsverk med namnet Genealogies of Kentucky Families, From The Register of the Kentucky Historical Society, tryckt i Baltimore, Maryland 1981. Beskrivningen av bakgrunden kring ursprung och de första generationernas familjer i Amerika är identisk med den från Georgia.
Så det är alldeles uppenbart att vi har ett stort antal mycket avlägsna men dock anförvanter i USA. Som framgår ovan stavar dessa sitt familjenamn på en mängd olika sätt. Det verkar som rätt få familjer ”over there” stavar namnet som vi gör. Ingen stavar det som ursprunget, d´Estelle. Att ta del av dessa är en spännande och intressant läsning. De innehåller både nya uppgifter och gör delvis annorlunda tolkningar om vår historia. Så här skriver de:
”Namnet d´Estelle härstamar från Provence i Frankrike. 1525 eller tidigare stavades namnet också Esdaile, uttalat Estill. Denna stavning användes av Sir James Esdaile, som var Lord Mayor i London 1778. Denne var ättling till den franska släkten d´Estelle och använde samma vapensköld som den franska grenen. Genealoger hävdar att namnet en gång var Estrella, det spanska ordet för stjärna, med mottot på vapenskölden ”Sidus adsit amicum” -The stars are friendly. I Amerika stavas namnet olika. Förutom Estelle används Estell, Estele och Estill; alla anses ha samma ursprung”.
”Ättlingen till Jean Andre och Jeanette d´Estelle, Balthazar, flydde med sin familj efter massakern under Bartolomeinatten till Nederländerna, 1572, och därifrån vidare till England. Det finns en registeruppgift från ett dop i orten Stuys i Zeeland från 1625 där Balthazar d´Estelle registrerats som gudfader. En Estelle föddes på Irland 1623. Han flyttade till England under Cromwells tid. För att undkomma religiös förföljelse emigrerade han tillsammans med tolv andra familjer till Amerika. De slog sig ner i kolonin New Jersey i Nordamerika”.
Eftersom denne man hade gift sig med en Miss Wallace har man varit i stånd att identifiera honom som Thomas Estelle. Hans fru var en ättling till Sir William Wallace of Scotland. Thomas Estelle kom till Neversink Highlands, i kolonin New Jersey år 1664 med sina två bröder, Daniel och William. De slog sig ner i Middletown och Shrewbury, nuvarande Monmouth County, på ett landområde som utfärdats av den engelske guvernören för New York, Richard Nichols.
Den dag som de landade födde Williams fru en son som sägs vara det första vita barn som fötts i New Jersey. Daniel är registrerad som ursprunglig nybyggare i Middletown och vid fördelningen av stadstomter år 1667 blir han tilldelad tomt 32. Vad som nu är New Jersey var först koloniserat av holländare, men blev engelskt territorium 1664, när en engelsk flotta seglade in i det som nu är New Yorks hamn och tog över området utan något större motstånd.

Kung Karl II gav området mellan New England och Mary-land till sin bror, hertigen av York, som en personlig koloni, (till skillnad från kronkoloni). Han gav området mellan Delaware River och Hudson River till två vänner och området fick namnet New Jersey. 1674-1702 styrdes New Jersey som två separata kolonier, East Jersey och West Jersey. De slogs därpå samman till en kronkoloni. New Jersey var en av de tretton kolonier som deltog i upproret mot Storbritannien vid formandet av USA. Delstaten stannade i unionen under amerikanska inbördeskriget 1861-1865”.