Familjen Raab på Ryssbylund

Familjen Raab är en mycket betydelsefull familj i vår Amadées liv. Därför kan det vara på sin plats att berätta lite om de viktigaste personerna vid denna tid och deras historia på Ryssbylund.
Ryssbylund grundas år 1651 av Abraham Larsson Cronhjort. Gården bebos av släkten Cronhjort fram till 1803 då Ryssbylund köps av friherre Claes Jacob Raab. Han gifter sig i Mönsterås med Ebba Gustava Liljehorn år 1784. De får en son Gustaf Adolf född 1786. Claes Jacob gifter sig för andra gången med Anna Beata Ehrenborg, född 1775. Han utökar domänen med stor kraft och målmedvetenhet. Tyvärr avlider han redan den 2 juni 1804 av kallbrand, 57 år gammal men hans änka, Anna Beata Raab, fullföljer makens planer. Bland annat uppförs år 1809-1814 den mangårdsbyggnad som alltjämt är huvudbyggnad på gården.

Den 11 augusti 1801 föds sonen Adam Christian. Han skickas 14 år gammal till universitetet i Uppsala och skrivs samtidigt in i Kalmar regemente där han 1816 blir fänrik, 1827 löjtnant, 1838 kapten samt kvarstår till 1845 då han tar avsked. Under samma tid blir han inom hovet redan 1827 kammarjunkare och 1837 utnämns han till kammarherre. Från 1835 fram till ståndsriksdagens avskaffande 1867 representerar han adeln och därefter inväljs han för Kalmar län som riksdagsman där han tillhör det liberala partiet.

Om man 1819 vill tillhöra samhällets övre skikt, göra karriär och kunna kommunicera med en mer internationell om-värld än med landsortsboende smålänningar måste man behärska franska språket. Franskan är helt enkelt det europeiska språk som förenar kommunikationen mellan människorna i nationernas politik och näringsliv. På samma sätt som vår internationella värld i vår egen tid kräver att vi behärskar engelskan. Och om nu Adam Christians föräldrar planerar att sonen ska in vid hovet så är franskan än mer nödvändig vid den här tiden. Sverige har fått fransktalande monarker som aldrig lär sig svenska.
Det är möjligt att mamma Anna Beata i detta syfte önskar sig en infödd fransktalande person, låt vara bara 15 år, som kan lära den artonårige sonen Adam Christian en hyfsad franska. Och visst. Sonen blir också hovman. I en tidigare släktforskning påstås att Amadée kommer till Ryssbylund som språklärare till de ”raabska barnen”. Men där finns 1819 inte några sådana barn att undervisa i franska.
Vid moderns död 1825 övertar sonen Ryssbylund, som han genom nyodlingar och inköp av andra gårdar utökar så att han blir en av de största godsägarna i Kalmar län. Han har rykte om sig att vara en föregångsman vida omkring i fråga om idkande av ett rationellt jordbruk. Men 1856 säljer han Ryssbylund och köper egendomen Vårby på Södertörn, Huddinge. Idag är området en tätbebyggd förort till storstaden. Namnet återfinns i ”Vårby tunnelbanestation”.
När friherrinnan Anna Beata Raab dör 1825, 50 år gammal är Amadée 21 år och Adam Christian 25. 1826 gifter Raab om sig med Carolina Charlotta Fleetwood som är nybliven änka efter den 25 årige löjtnanten Emil Key. Med sig till Ryssbylund har Carolina sina två små barn. Adam Christian blir deras styvfar.

1. Emil Key, född 1822, pappa till författarinnan Ellen Key
2. Marie Louise Key, född 1823

Ellen Key har gett en kärleksfullt tecknad bild av Emil Keys styvfar. Han är en öm och förstående styvfar för syskonen Key och utövar ett stort inflytande på Emil Keys utveckling, framhåller hans dotter. I sin bok Minnen av och om Emil Key (1915) uppfyller Ellen Key sin fars önskan att ”skildra de politiska händelser i vilka jag fordom deltagit och för vilka jag blivit så olika bedömd”. Marie Louise Key gifter sig den 3 juli 1842 med en släkting till sin styvfar, friherre Carl Adam Jakob Raab (1815-1902). Han utnämns till kammarherre och väljs till riksdagsman för Kalmar län.
Adam Christian och Carolina Charlotta får fem egna barn mellan åren 1827-1833. Det kan knappast vara dessa ”småbarn” som avses angående Amadées roll som ”de raabska barnens språklärare”. Men Raabs två styvbarn, födda 1822 och 1823, kan ha fått undervisning i franska som 10-12 åringar. 1835 flyttar Amadée därifrån. Den 12 februari 1837 dör Carolina Charlotta Raab endast 35 år gammal.
1839 gifter Raab om sig med Engel Linnerhjelm. Hon avlider 1856. År 1862 gifter Raab om sig för tredje gången med skotskan Christiane Young, dotter till en bankir i Glasgow. Detta äktenskap upphör redan 1866 då även hon avlider. Därefter bor han till sin död 1872 hos sin dotter Anne Beate Brithelli på Sickla gård i Nacka. Hon är änka sedan 1864 efter kapten A. J. H. Brithelli på Törneby invid Kalmar.


Ur boken Adam Christian Raab
– Reformvän och skandinav

Vi vet således att Ellen Keys far, Emil Key och hans syster Marie Louise, växer upp på Ryssbylund under den tid då Amadée vistas där. I en bok där Ellen Key skrivit ner sin pappas biografi kan man läsa följande stycke:
”De som började lära oss skriva och räkna voro styvfar och en hans bokhållare. Denne hette Armande Estelle, en fransman från Marseille. Som yngling hade denne kommit till Sverige åtföljt en släkting till vår styvfar, för att öva denne själv yngling i talandet av franska språket. Denne Karl Johans landsman stannade kvar i Sverige, naturaliserades här, ingick vid Smålands husarer, befordrades till sergeant och blev slutligen arrendator av kronoegendomen Kronobäck. Under många år var han oskiljaktig från Ryssbylund och grundlade där våra insikter i franska språket.”

Så förutom språklärare har nu vår Amadée också blivit ”bokhållare”. Att få insyn i och kunskap om hur ett stort gods sköts ekonomiskt kan den blivande arrendator Estelle ha stor nytta av. Vi ska se om det dyker upp andra yrkesbenämningar på honom längre fram. Familjen Raab och Ryssbylund kommer också att dyka upp många gånger i den fortsatta berättelsen.

Amadées födelseattest