Källor

Källförteckning

Släktarkiv
Britta Estelle
Rolf Estelle
Thomas Julin
Agneta Lundeberg
Barbro Martell
Filip Wijkström
Böcker/skrifter
Brun, Siv: Boken om Nytomta – en högborgerlig
sommarmiljö vid sekelskiftet
Dahlgren, Eva F: Min farfar var rasbiolog, 2002
Dahlgren, Eva F: Det vita kolet, 2011
Erixon, Sigurd: Sveriges bebyggelse, Kalmar län del 1-
3, 1958
Estelle, Fredrik: En gammal soldat ser tillbaka, 1951
von Heideken, Gunnar: Rapport om ätten Estelle, 1920
Hofrén, Manne: Boken om Ryssbylund, 1951
Hofrén, Manne: Oskarshamn 1856- 1956
Kalmar Läns museum: Kronobäck – mötesplats då och
nu, 2008
Key, Ellen: Minnen av och om Emil Key, 1915
Lindqvist, Herman: Sveriges Drottningar, 2006
Rudelius, Folke: Överstebostället Kronobäck på 1730-
talet, 1942
Rudelius, Folke: Kalmar regementes personhistoria
1800 -1927, officerare, 1952
Söderholm, Konrad: Wirbo Säteri, 1918
Tiselius, Elias: Adam Christian Raab, reformvän och
skandinav, 1954

Hembygdsföreningar
Oskarshamn- Döderhult
Dörby – Kläckeberga
Ryssby
Misterhult
Åby/N. Förlösa
Övriga
Föreningen Smålands Husarer
Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening
Oskarshamns kommun, kulturförvaltning,
Kyrkböcker i aktuella församlingar
Husförhörslängder
Födelseböcker
Vigselböcker
Dödsböcker
In- och utflyttningslängder

Nationalencyklopedin, NE.se
Wikipedia

USA Krönikor
Estill, John A: Family history by one of the family,
1903
Genealogies of Kentucky Families, From The Register
of the Kentucky Historical Society, 1981.