Anna

av Agneta Lundeberg

Anna Rosina föds den 25 juli 1855 på Gränerum, och flyttar sedan till Virbo säteri. Hon är Amadées tionde och Augustas fjärde barn. Hon döps den10 augusti och får en ansenlig mängd faddrar: Fredrika Wijkström f. Fagerlin Glabo, Handlanden Anders Wijkström, Kronolänsman J Hagström, Handlanden NP Ekvall, fru Josefin Tallkvist i Döderhult, Handlanden G Pettersson Figeholm och hans hustru, Handlanden Fredrik Johansson, Handlanden G Wijkström, Handlanden O Funkvist, Handlanden A Löfgren i Plittorp, Mamsell Mari Johansson i Döderhult, Mamsell H Munthe i D, Mamsell Ulrika Svanström i D, Mamsell Carin Wijkström i D, Mamsell Sophi Wijkström i Glabo.

Bland de ovanstående återfinns Fredrik Johansson, som elva år senare kommer att gifta sig med Annas halvsyster Julie Estelle. Hon är vid dopet 13 år. Ungdomsåren fram till Anna flyttar till Hudiksvall 1874 tillbringar hon på samma sätt som de jag be-skriver för Ingeborg i nästa kapitel.


Anna efter Amadées död 1867
Hon bär ett sorghalsband

Mamma Augusta och systern Göthilda Brunstedt umgås mycket. Då både hennes man Carl Albert och hon själv blir fotografer förevigas familjerna ofta både i glädje och i sorg. Bilden på nästa sida visar bägge familjerna. Båda familjerna flyttar till Stockholm och hit kommer Augusta med sina yngsta barn från Rehnsberg den 26 maj 1869. I Stockholm finner Anna kärleken i en ung apotekarstuderande från Hudiksvall som heter August Brun. Hon flyttar till Hudiksvall 1874 och de gifter sig den 24 september 1875.

okänd, Emelie, Ellen, Carl Albert, Anna,
Emil, Göthilda, Anna Hagar, Augusta, Ingeborg

Min farfar Sven Brun skriver om sin farfar Julius Brun (anm. far till August) och hans hem. ”Då den äldste sonen August gifte sig hösten 1875 och med sin hustru Anna fick sitt hem i den gamla gården, erhöll farmor en sällsynt duglig och arbetssam sonhustru.” Han fortsätter beskrivningen: ” Hösten 1886 decimerades hushållet i den gamla gården mycket kraftigt, ty då flyttade apoteket över i nybyggda lokaler, dit också farbror August med sin familj och apotekspersonalen flyttade.” Augusts familj fick sin våning ovanför Carls i det nybyggda apotekshuset. 1878 överlät Julius Brun apoteksrättigheterna till sina tre söner, i den äldste sonen Augusts namn.


August Brun

Anna Brun f. Estelle

August och Anna får många barn. Den förste, John föds 1876-07-01 men dör redan i april nästa år i bronkit och hjärninflammation. Harald föds 1878-06-04 och blir så småningom bergsingenjör och lever till den 30 augusti 1948. Han gifter sig 1920 med Maria Ohlsson. De får inga barn. 1880 föds Erik Gustaf. Han blir knappt fem år gammal och dör i difteri.


Erik Gustaf

1882 den 2 oktober föds John, som blir jägmästare. Han gifter sig med Maja Svensson och de får sonen Rudolf år 1915. John slutar sina dagar i Järvsö den 4 maj 1963.


Harald och John

1885 den 26 maj föds ännu en son, August, kallad ”Lill-August”. Han blir förvaltare och flyttar till Alingsås där han gifter sig med Alice Engelbrektson. De får fyra barn. Han dör i lunginflammation 1930-02-03.


John och August


Alice och August

1886 den 25 oktober föds Carl Erik. Sex söner föder Anna inom loppet av tio år. Jag vet inte så mycket om hennes liv i det stora apotekshuset i staden. På somrarna hyr de en fiskarstuga på Jemtudden ute på Djuped. Den ligger granne med den tomt som Carl och Ingeborg snart skall bebygga. Och som nästa granne till familjen Arndt, där Ingeborg och Carl hyr några somrar innan de får möjlighet att skaffa sig ett eget hus.

Fiskare Ruth framför sin stuga på Jemtudden

1889 blir August plötsligen väldigt sjuk i ett insnärjt brock. Han ordineras omedelbar resa till Stockholm. Anna följer honom med tåg redan samma dag. Julius beskriver dramatiken i sina levnadsbeskrivningar. Läkarna på Sabbatsberg vill dock inte operera omedelbart, då August är för tjock. Han får ligga på avmagring en vecka innan operationen kan ske. Den avlöper bra och August blir helt återställd.
Den 9 september 1890 föds så en liten flicka, som får heta Linnea. Hon blir sjukgymnast och bor till sin död 1943 i Wilhelmina. Två år senare kommer ytterligare en dotter nämligen Anna Viola Augusta. Viola gifter sig 1917 med Einar Åström och bosätter sig i Stockholm där hon går bort den 7 december 1967. De får en dotter.


1893 ser julgranen ut så här hemma hos Anna och August. Tradition med gran kommer till familjen Brun från hemmet i Västergötland. Första året som Julius syster Anna kommer till Hudiksvall är 1848. Hon skriver hem till sina föräldrar: ” Igår hade vi klätt en mycket vacker julgran, vilket de aldrig förr hade sett här, samt julbord för Erik och barnen.”

Erik är Julius yngste bror som också han blir apotekare efter skolgång i Hudiksvall. Enligt farfar Sven kommer den första julgranen, som veterligen förekommit i staden till familjen Nordin julen 1839.


Carl Erik

Carl Erik har hunnit bli 7½ år när han en månad efter Julius och Carolinas guldbröllopsfest den 8 juli 1894 drunknar ute på Jemtudden. Julius skriver en mycket fin dikt till begravningen där han beskriver sitt fromsinte barnbarn, vars utseende röjer ”någonting sorgset och vemodigt.” Dikten återfinns i Julius Bruns levnadsbeskrivning.
1895 föds Carl Axel den 4 maj. Han blir dock knappt ett år och dör den 6 februari 1896. Anna och August har nu mist fyra söner. Den 28 juni 1897 föds deras sista barn, en dotter. Hon döps till Stella Iris Ingeborg. Hon blir försäkrings-tjänsteman och lever till den 6 oktober 1973.

Tre systrar Linnea, Iris och Viola

Nu har August och Anna fått köpa Jemtudden och rivit fiskarstugan. De flyttar dit en bondgård och förser den med ett torn. Man bygger brygga med badhus.

Några år senare ser det ut så här med båten Anna och med Viola vid årorna.

På Jemtudden firas midsommar och spelas krocket men man odlar också sina grönsaker och bär av alla sorter.

Vid midsommarstången på Jemtudden. Fr. v. August B, Fröken Uggla, Provisor Östman, Erik Julin, Inga Julin, Svea och Sven B, Gustav och Ingeborg B, Elsa Arndt, Sven Julin, Greta Bendt, Adjunkt Malmgren, Lisa J, John B, ”Nickan” Arndt Henriette Spinner, Hilda Söderman och Carl Brun,
Thyra Hammar, Anna Brun, Linnea B, Lisa Julin, Hilda Söderman och Betty Börjesson.


Anna som änka

Anna blir änka med sex barn att fostra. Även om hon har en stor släkt omkring sig blir det inte alltid så lätt för henne. Hon blir dock Hudiksvall trogen intill sin död den 12 februari 1922. Enligt Sven Bruns dagboksanteckningar har hon 1917 cirka 30 000 kronor, vilket är mycket pengar då. Vid sin död är allt slut. Arvsskiftet på Jemtudden är väl inte helt lätt då en måg lånat det mesta och inte kan betala tillbaka. Anna avlider i lunginflammation och ligger begravd i den Brunska familjegraven i Hudiksvall.