Arrendatorn

ARRENDATORN

Gårdarna- en inledning

Att driva lantbruk på arrenderade gods och gårdar blir vår anfaders livsuppgift. Det är sättet på vilket han kommer att försörja sig och sin växande familj. Vi ska berätta så mycket vi vet plus sådant som vi på goda grunder tror kan ha inträffat. Och själv-klart ska vi klippa in de ”historier” om Amadée som vi ärvt från tidigare generationers berättande.
Om familjens leverne på dessa ställen vet vi inte så värst mycket. Visst vore det roligt att veta mer om vardagslivet som arrenderande bonde. Vad arbetar han med mer konkret? Gräver han själv sina diken? Finns många drängar och pigor eller är det själv som är bäste dräng? Hur ser bostaden ut och hur umgås man med gårdsfolket och byborna. Hur firar man jul, påsk och midsommar? Därom vittnar ingen.
Genom att ta del av andras berättelser om livet på en gård i mitten av 1800-talet kan vi ändå föreställa oss hur familjen Estelle framlever sina dagar på den småländska landsbygden. De gårdar/boställen som Amadée arrenderar är:

Stenegården, N. Förlösa, Åby, 1836-1841 (ägare: greve Posse)

Kärrstorps säteri, Kläckeberga, 1841-1843 (ägare: friherre Fleetwood)

Kronobäcks översteboställe, Mönsterås, 1843-1854 (ägare Kronan)

Kungsgatan 4, Döderhultsvik (från 1856 Oskarshamn) 1854-1866 (ägare)

Gränerum, Döderhult, 1855 (ägare)

Wirbo säteri, Misterhult, 1855-1865 (ägare: Hammarskjöld)

Rehnsberg, Döderhult, Oskarshamn 1865-1867 (ägare)