Kungsgatan 4, Oskarshamn

1854, året då Amadée blir 50, flyttar han till Döderhultsvik. Bara ett par år senare får denna köping av kung Oskar I stadsrättigheter (1856) och byter namn till Oskarshamn. Varför han efter alla åren som arrendator på Kronobäck köper en fastighet inne i Oskarshamn är för oss obekant. Han bor där ett knappt år. I alla fall om man ska lita till kyrkböckernas in- och utflyttningslängder. Vi vet idag att han äger huset fram till 1866 då hans svärson Fredrik Johansson hjälper honom att sälja det. Tillsammans med Köpmangatan och Hamngatan utgör Kungsgatan det allra äldsta stråket in till Oskarshamns centrum. De tre gatorna är köpmännens gator framför allt och Kungsgatan 4 är en av flera gamla köpmansgårdar med anor från 1700-talet.
Den gode Amadée tänker sig måhända att starta en ny karriär som köpman i stan? Med honom flyttar hustrun Augusta och barnen Amadeus (19 år), Theodor (14), Julie (12), Ingeborg (5), Ellen (2) och lille ettåringen Axel. ”Äldsta barnen har med godkänt i kristendomskunskap begått nattvarden och är till sin vandel välfrejdad” kan vi läsa i inflyttningsboken.


Foto 1906 vid 50-årsfirande av Oskarshamn som stad.


Kungsgatan 4 ”estelleska huset” längst bak i bilden

Thomas Gren vid kulturförvaltningen i Oskarshamn, som haft vänligheten att förse mig med det gamla fotot från 1906, har skrivit en artikel om denna kulturfastighet i kvarteret Örnen:
Årsskrift 1998 Hembygdsföreningen Oskarshamn – Döderhult.
”Den observante flanören har under hösten kunnat kon-statera att byggnadsverksamhet pågått vid Kungsgatan 4 i Oskarshamn. Den gamla järnhandlargården på fastigheten Örnen 11 har genomgått en förvandling. Kvarteret Örnens nutida form kan härledas till 1768 års geometriska karta över köpingen Döderhultsvik. Av kartans beskrivning framgår att fastigheten omfattades av 409 kvm samt en kålgård och två uthus…
År 1845 utgör gården ett av de handelshus som finns i Döderhultsvik. Gården ägs då av handlanden S. H. Benicke i Lübeck. Affärshuset mot gatan samt magasinslängan på södra delen av tomten är uppförda då.

De ursprungliga ritningarna saknas. Den äldsta bevarade ritningen är från år 1874. 1926 uppförs en magasinsbyggnad med garagedel. Gårdskänslan som fastigheten fick i samband med uppförandet 1845 förstärks. Gården blir nu helt kring-byggd med gjutjärnsgrindar som skärmar av innergården från gatan…”.
Idag finns i bottenvåningen en utställningslokal som hyrs av en konstnär vid namn Stefan Windahl.


”Estelleska” huset, Kungsgatan 4, ses längst upp i bild med folk
framför entrén

Agneta hinner före Thomas och mig att besöka ”estelleska
huset”, vår/sommar 2012


Kungsgatan sedd från torget. Nr 4 längst ned till vänster

I Oskarshamn får Thomas och jag en ovärderlig guidning av Magnus Ekstrand från Oskarshamns/Döderhults hembygdsförening. Magnus ägnar nästan en hel dag åt vårt besök med ned-slag i centrumbebyggelsen i denna trevliga stad. ”Estelleska” huset som det kallas i annalerna med adress Kungsgatan 4 be-söks givetvis, liksom ”Wijkströmska” huset som på Amadées tid låg alldeles i närheten. Denna fastighet inrymmer under flera hundra år handels- och köpmanshuset Wijkströms trävarubolag. 1910 flyttas huset från centrum pga. en trafiksanering. Idag är det ett servicehus för äldreboende beläget några kilometer från den centrala plats i staden där den än gång låg. För mig som har en farmor född Wijkström och vars bror Filip Wijkström har bidragit så mycket med sin forskning kring den estelleska släkten blir Magnus berättelse om detta hus särskilt intressant.

F.d. Wijkströmska handelshuset, numera flyttat en bit från Centrum, idag servicehus för äldre personer