Stella invandrar till Frankrike

Stella invandrar till Frankerriket

Vad vi däremot vet är att familjen Stellas avkomma hur som helst invandrar till Frankerriket där den så där en tvåhundrafemtio år senare adlas. Vid valet av adelsnamn är det kanske enklast att bara låta översätta Stella till frankiskans ord för stjärna, estelle. Den 14 mars år 1270 avlägger nämligen Bertrand-Raimbaud d´Estelle i Toulon trohetsed till kung Robert, greve av Provence.
Frankerriket, liksom andra ”stater” i Centraleuropa är på den här tiden uppdelat i småriken där lokala härskare genom över-enskommelse med den svaga centralmakten, kungen, styr och ställer i sina grevskap, hertigdömen och länsherreområden. Feodalism uppkommer i Frankerriket på 700-talet som ett medel att administrera ett område och bygga upp en krigsmakt. Sådana feodalsamhällen finns i stora delar av Europa under medeltiden. Nästan all jord i Europa hör till stora gods som ägs av adeln och kyrkan. På ett sådant gods finns en huvudgård, där feodalherren bor. Länet (feodum) är en materiell belöning från en kung eller annan makthavare till en person som står i tjänst hos denne.
Ömsesidigheten består av att ena parten fullgör tjänst och den andra ger beskydd. Feodalismens framväxt kan förklaras med att den är det mest ändamålsenliga sättet för en furste att kontrollera ett område som kännetecknas av naturahus-hållning. Oftast består belöningen av ett litet eller stort landområde. Området ska formellt innehas endast så länge tjänsteförhållandet varar. I praktiken kommer dock dessa egendomar i stora delar av Europa att bli ärftliga. En fri man ställer sig frivilligt under en herre och blir därigenom dennes vasall.

Huruvida kung Robert av Provence och hans vasall Bertrand-Raimbaud fungerar så som beskrivs ovan vet vi förstås inte och vi vet inte heller vad för vasall han är och vad hans landområde omfattar. Kanske är det redan vid den här tiden som tillägget d´Aren kommer till för att visa att Seigneur d´Estelle är herre till ett landområde eller en egendom som ligger i Aren.
Marseille ligger i Provence i södra Frankrike och omfattar kustlandet utmed Medelhavet öster om Rhône och sydvästra Alperna. Traditionellt indelas Provence i Rhônedalen, det inre Provence (bergigt och glesbefolkat) och kustbygden, Cote d´Azur. Landet var ett eget kungarike på 800-talet och därefter en del av kungariket Burgund, som integreras i Tysk– romerska riket år 1033.
Den ledande staden under tidig medeltid är Arles. Provence styrs 1113–1246 av grevarna av Barcelona. Kulturellt är 1100-talet en blomstringstid. Från 1246 härskar släkten Anjou, en gren av franska kungahuset. 1481 införlivas området med Frankrike. Som en liten krumelur i den historiska marginalen kan nämnas att påven från 1229 till 1791 äger området Comtat Venaissin i norra delen och från 1348 även staden Avignon.
När vi ändå uppehåller oss vid Medeltiden kan det vara värt att nämna att även Marseille, estellarnas tidiga centralort på jorden, från början också är en grekisk stad, Massalia, grundad ca 600 f.Kr. Den blir från 400-talet centrum i ett handelsimperium som dominerar Rhônedalen och kusten fram till Nice (Nizza).
Marseille utvecklar goda relationer till Rom, som assisteras i kampen mot Karthago. Caesars trupper intar staden 49 f.Kr. På 590-talet drabbas staden av epidemier och på 700- och 800-talen plundras den upprepade gånger. Folkmängden ökar under 1100-talet och Marseille blir en viktig hamnstad. Åren 1215–46 är Marseille en självstyrande kommun, men infogas därefter under grevarna av Provence.
Greve Robert kanske har hjälp i sitt infogande av Bertrand-Raimbaud Stella och dubbar honom till riddare. Så långt stämmer i alla fall den allmänna historieskrivningen kring Frankerriket under Medeltiden. En ny nedgångsperiod under 1300-talet kulminerar med att staden 1423 plundras av aragoniska trupper, följs av återhämtning under 1400-talet. År 1481 tillfaller staden franska kungamakten.
Under hugenottkrigen på 1500-talet är Marseille ett katolskt fäste. Våra amerikanska släktingar påstår att deras Estellare flyr från Marseille till Nederländerna och vidare till Amerika pga. att de är förföljda hugenotter! Hm? I mitten av 1600-talet reser sig staden mot Ludvig XIV till försvar för sina gamla rättigheter, vilket leder till att kungen intar Marseille 1660. Under andra hälften av 1800-talet utvecklas Marseille till ledande fransk hamnstad.